Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili  : Swyddfeydd Porth Tredomen
Gwerth y Cytundeb £3,193,748.03
Contractwr Cowlin Construction Limited
Cytundeb JCT 98 Gyda Chynllun y Contractwr
Dyddiad y safon Gorffenedig Ymarferol 10 Hydref 2005
Gwaith Rheoli’r Prosiect Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Adran Eiddo – Gwasanaeth Ymgynghori ar Adeiladu
Swyddog Prosiect Douglas Thomas
Prif Ymgynghorwyr (Allanol)
Pensaer Ceri Griffiths – Kennedy James Griffiths
Peirianneg Strwythurol Paul Bradley – Bradley Associates
Cynllun Tirlunio Ceri Griffiths – Kennedy James Griffiths
Prif Ymgynghorwyr (Mewnol) Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Adran Eiddo – Gwasanaeth Ymgynghori ar Adeiladu
Pensaer Frank Webb
Syrfewr Meintiau Alan Dando
Peiriannydd Mecanyddol Mel Hunt
Peiriannydd Trydanol Ken Arthur
Goruchwyliwr Cynllunio Frank Webb

 

1907fc399a

fd946954e8Prif amcanion y briff dylunio oedd :
Adeiladu Swyddfeydd Porth 2,025m2 i greu eiddo o safon uchel ar gyfer 14 swyddfa o fewn adeilad 3 llawr.
Dyluniwyd yr adeilad i’w wneud mor hyblyg â phosibl, gan roi’r cyfle i osod yr adeilad fel un uned, neu ei rannu gan loriau neu swyddfeydd unigol.
Adeiladwyd yr adeilad hyd at safon dechnegol uchel, ac mewn ffurf sy’n rhoi mynediad i bawb o fewn cymdeithas.  Defnyddiwyd y technolegau a’r technegau mwyaf modern ac eco-gyfeillgar, yn unol â chysyniad ehangach o bentref trefol cynaladwy.

 
 

2363050141
Nodweddion Arbennig:

Dyluniwyd yr adeilad yn unol â’r meini prawf canlynol :
• Cyflawni safon BREEAM “Gwych”.
• System Rheoli Hinsawdd unigol ar gyfer pob swyddfa.
• Ffenestri mawr a’r defnydd o wydr i wneud y mwyaf o olau naturiol.
• System rheoli adeilad.
• System sy’n casglu data mesuryddion prif wasanaethau’n
awtomatig.
• Ffynhonnell Gwres o’r Ddaear.

1ad19d6f83

Gwelir y cynllun hwn fel sail i “Strategaeth Datblygu Cynaladwy” Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a bwriedir ei ddefnyddio fel mainc nodi i greu templed amgylcheddol ar gyfer datblygiadau’r dyfodol.

 
 

Seremoni dadorchuddio plac Adeilad y Flwyddyn

 

116a7d3be62fe45fc528

267bd098bc43260db9c2