Mae Gwobr Adeilad y Flwyddyn CLAW yn agored i bob Aelod o CLAW.  Bwriad y wobr yw:

  • Gwobrwyo rhagoriaeth
  • Codi ymwybyddiaeth o CLAW o fewn Awdurdodau
  • Codi ymwybyddiaeth o CLAW a’r Awdurdodau sy’n aelodau o fewn y maes eiddo proffesiynol ehangach

Bob blwyddyn mae Awdurdodau’n cefnogi’r wobr trwy gyflwyno ceisiadau o ansawdd uchel.  Mae hwn yn adlewyrchu’r ymwybyddiaeth a statws cynyddol y wobr o fewn CLAW a led led Cymru.
Mae’r mathau o adeiladau wedi amrywio o Unedau Grefftau i ganolfannau ymwelwyr ac o doiledau cyhoeddus i felodromau.  Mae’r amrywiaeth hon yn adlewyrchu’r gwahanol brosiectau a gyflwynir gan aelodau CLAW.  Yn annatod, mae prosiectau addysgol yn ganolbwynt i’r gystadleuaeth – ysgolion hollol newydd a mathau gwahanol o estyniadau i sefydliadau presennol.  Mae’r adeilad llwyddiannus yn derbyn plac i’w osod mewn man amlwg.
O dan y rheolau, gall Awdurdodau gyflwyno mwy nac un cais sydd wedi cyrraedd safon Gorffenedig Ymarferol rhwng mis Gorffennaf, dwy flynedd cyn y flwyddyn gwobrwyo, a mis Mehefin yn y flwyddyn gwobrwyo. Mae panel o feirniaid annibynnol ac uchel eu parch yn beirniadu ac yn dewis enillydd y wobr bob blwyddyn.

 

Gwobrau Clod

Yn 2011 cyflwynodd CLAW categori newydd i’w gwobrau blynyddol.  Yn ogystal â’r Gwobrau Adeilad y Flwyddyn a Gwobrau Cynaliadwyedd cyflwynwyd Gwobr Clod newydd i gydnabod cyfraniad y timoedd dylunio mewnol.  Mae Gwobr Clod CLAW yn cael ei rhoi i brosiectau sydd wedi cael eu dylunio’n bennaf gan staff mewnol ac mae’r wobr yn agored i holl Awdurdodau CLAW.