Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Caerffili :
Gorsaf Fysiau Cyfnewidfa’r Coed Duon
Cleient Mark Rees-Williams, Prif Beiriannydd, Adran Peiriannyddol
Gwerth y Cytundeb £2.4 miliwn
 Dyddiad y Safon Gorffenedig Ymarferol Rhagfyr 2006 – Mehefin 2007
 Prif Gontractwr Encon Civil Engineering, Caerdydd
Prif Bensaer Geraint Jones, Ymgynghorydd Adeiladu, Adran Eiddo, Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Caerffili
 Rheolwr Prosiect Keiron Withey, Capita Symons, Cwmbrân
 Syrfewr Meintiau Adrian Vasey, Downies South Wales, Caerdydd
Peiriannydd Trydanol a Mecanyddol Mike Clarke a Neil Charles. Holloway Partnership, Caerdydd
 Peiriannydd Strwythurol Esam Al Kelaby, Bradley Associates, Taff’s Well, Caerdydd
 Cynllun Tirlunio Rebekah Browning, Adran Gynllunio, Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Caerffili
Goruchwyliwr Cynllunio Capita Symons, Cwmbrân

51c6db1411

10619b2b09

Mae’r orsaf fysiau newydd hon yn rhan ganolog o becyn adfywio sydd werth miliynnau ac sy’n digwydd ar hyn o bryd yn y Coed Duon.  Roedd y prosiect yn cyfuno gwaith peirianneg sifil a gwaith adeiladu ac roedd yn cynnwys dymchwel yr orsaf fysiau deulawr presennol ac adeiladu cyfnewidfa fysiau un llawr hollol newydd ar yr un safle.

Mae cynllun y Pensaer o’r adeilad yn gynnyrch gwaith ymchwil helaeth o arferion da yn y DG o brosiectau yn y sector cludiant a gwblhawyd yn ddiweddar.  Y canlyniad yw adeilad modern trawiadol sy’n creu cysgodfan â waliau gwydrog a drysau awtomatig.  Mae’r adeilad yn rhoi golygfan gwych i deithwyr yn ogystal ag adeilad sy’n hawdd i deithwyr a gyrrwyr symud i mewn ac allan ohono.  Mae’r orsaf newydd yn creu amgylchedd mwy croesawgar a modern i deithwyr a phorth deniadol i’r Coed Duon.

Mae’r cyfleuster yn cynnwys 9 cysgodfan ac ystafell aros wedi’i gwresogi i deithwyr, caffi, ystafell orffwys i yrrwyr bysiau a thoiledau sy’n hwylus i bawb gyda rhywun ar ddyletswydd a chyfleusterau newid cewynnau.

0cc7d5c375

Peter A. Rees, Cadeirydd CLAW, yn cyflwyno Gwobr Adeilad y Flwyddyn i Gyngor Bwrdeistrefol Sirol Caerffili.