Welsh Scenery

CLAW yw Consortiwm  Awdurdodau Lleol Cymru sy’n cefnogi buddiannau proffesiynol a thechnegol rheoli eiddo
o fewn llywodraeth leol yng Nghymru.

Ffurfiwyd CLAW  yn 1962, a bellach mae’n gweithio gyda chynrychiolwyr o blith aelodau etholedig a swyddogion holl awdurdodau lleol Cymru, ynghyd â nifer o  sefydliadau sy’n aelodau cysylltiol er mwyn hybu rhagoriaeth wrth reoli asedau eiddo.

 

Partneriaethau

Mae gan CLAW  drefniadau partner â nifer o sefydliadau, gan gynnwys:
Centre for Research in the Built Environment (CRiBE), o fewn Ysgol Bensaerniaeth Cymru Prifysgol Caerdydd.   Mae’r ganolfan hon yn cael ei chydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am wasanaethau ymchwil ac ymgynghori ym maes dylunio amgylcheddol a defnydd adeiladau a’r amgylchedd adeiledig o egni.

Mae’r Carbon Trust, Cymru yn gwmni annibynnol a noddir gan y Llywodraeth.  Ei rôl yw helpu’r DG symud i economi carbon isel trwy helpu busnesau a’r sector cyhoeddus leihau’r carbon sy’n cael ei ryddhau nawr, a mynd i’r afael â chyfleoedd masnachol technolegau carbon isel.

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru sy’n cynrychioli buddiannau awdurdodau lleol yng Nghymru.