Mae CLAW yn cefnogi awdurdodau lleol yng Nghymru i reoli eu heiddio mewn dull rhagweithiol a chynaladwy, gan wneud adeiladau’n fwy effeithlon o ran arbed ynni ac i ddatblygu cyflenwadau adnewyddadwy.