Ffurfiwyd CLAW gyntaf gan Gynghorau Sir Cymru yn 1962 mewn ymateb i anogaeth y llywodraeth i ddatblygu systemau adeiladu addysgol ac i wneud trefniadau swmp-brynu cydrannau safonol.

Yn 1979 gwahoddwyd awdurdodau dosbarth Cymru i ymuno â CLAW, oedd yn caniatau i’r manteision prynu ymestyn i wasanaethau eraill megis tai.

Yng nghanol yr 80au gwelodd CLAW yr angen i ymestyn y tu hwnt i’r rôl prynu ac i rannu gwybodaeth dechnegol, profiad a gwybodaeth arbenigol er mwyn gwneud mwy o arbedion a gwella arfer da.  Crewyd nifer o weithgorau technegol er mwyn ystyried pynciau amrywiol.

Ers ad-drefnu llywodraeth leol yng Nghymru yn 1996 datblygodd rôl bwysig i CLAW fel y brif fforwm llywodraeth leol yng Nghymru ar gyfer datblygu a rhannu arfer da yn y gwaith o reoli asedau yn y sector cyhoeddus.  Mae pob  awdurdod lleol yng Nghymru yn aelod o CLAW ac mae gan CLAW gysylltiadau agos â Llywodraeth Cynulliad Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru.