Nid yw’r manyleb wedi’i harddangos fel dogfen gyfan oherwydd ystyrir ei fod yn well bod y modiwlau perthnasol yn cael eu rhoi ar gyfer unrhyw brosiect benodol, a thrwy hynny sicrhau fod y manylebau yn cael eu dosbarth yn ôl y cynnwys yn hytrach na phwysigrwydd.

Tudalen flaen

Tudalen Mynegai

MA – Rhagarweiniadau Cyffredinol

MB – Rhagarweiniadau Penodol

MC-  Gwres

MD- Boeleri

ME- Gwasanaethau Dwr Oer

MF- Gwasanaethau Dwr Poeth

MG- Gwasanaethau Nwy

MH-  Offer Ymladd Tân

MI- Gwyntylliad ac Aerdymheru

MJ- Plymwaith Iechydol Mewnol

MK- Inswleiddio Thermol

ML- Rheolaethau

Crynodeb o’r Tendr