Nid yw’r manyleb wedi’i harddangos fel dogfen gyfan oherwydd ystyrir ei fod yn well bod y modiwlau perthnasol yn cael eu rhoi ar gyfer unrhyw brosiect benodol, a thrwy hynny sicrhau fod y manylebau yn cael eu dosbarthu yn ôl y cynnwys yn hytrach na phwysigrwydd.

Tudalen Mynegai’r Modiwlau

00  Amodau Cyffredinol a Chamau Rhagarweiniol ar gyfer Cynnal a Chadw

01  Monitro Larymau

02  Cynnal a Chadw Teledu Cylch Cyfyng

03  Cynnal a Chadw Systemau Newid Dosbarthiadau

04  Cynnal a Chadw Systemau Mynediad Drws a Monitro Amser

05  Cynnal a Chadw Drysau Trydanol / Awtomatig

06  Cynnal a Chadw Larwm Ymyrrwr

07  Cynnal a Chadw Systemau Galw Nyrsys / Staff

08  Cynnal a Chadw Systemau Cyhoeddiadau Cyhoeddus

09  Cynnal a Chadw Systemau Aerdymheru ac Oeri

10  Cynnal a Chadw Systemau Rheoli Awtomatig

11  Cynnal a Chadw Boeleri

12  Cynnal a Chadw Archwiliadau Simnai

13  Systemau Aer Cywasgedig

14  Cyfarpar sy’n cael eu tanio gan nwy (Drugasar ac ati)

15  Prawf Tyndra Nwy

16  Unedau Gwasgeddedig

17  System Wresogi Nwy sy’n Taflu Gwres Allan

18  Gwresogyddion Darfudol Ffan / Cabinet

19  Glanhau / Cynnal a Chadw Dwythellau

20A  Cynnal a Chadw Systemau Tynnu Allan Llwch (siopau gwaith coed, ac ati)

20B  Profi Systemau Tynnu Allan Llwch (siopau gwaith coed, ac ati)

21  Cypyrddau Mygdarth

22  Cynnal a Chadw Systemau Awyru Cyffredinol

23  Glanhau Systemau Awyru yn y Gegin / Canopi

24  Cynnal a Chadw Stôr-wresogyddion

25  Systemau Pibellau Gwacau Cerbydau (L.E.V)

26  Cynnal a Chadw Cyfarpar C.H.P

27  Cynnal a Chadw Generadur Brys

28  Cynnal a Chadw Generadur

29  Gwaith Glanhau Dwys yn y Gegin

30  Cynnal a Chadw Odynau a Chyfarpar Crochenwaith Arall

31  Cyfarpar / Offer y Gegin

32  Cynnal a Chadw Cyfarpar y Golchdy

33 Cyfarpar y Pwll Nofio ac Offer Hamdden Cysylltiedig

34  Profi Peiriannau’r Gweithdy

35  Cynnal a Chadw Goleuadau Llwyfan a Drama

36  Cynnal a Chadw Goleuadau Brys

37  Systemau Gwarchod rhag Mellt

38  Cynnal a Chadw Systemau Rheoli Goleuadau Lleol

39  Cynnal a Chadw Lampau

40  Profi Cyfarpar Trydanol Sefydlog yn Gyson

41  Profi Cyfarpar Cludadwy

42  Cynnal a Chadw Larymau Tân (gan gynnwys systemau VESDA)

43  Systemau Diffodd Tân (Nwyon)

44  Cyfarpar Ymladd Tân (Sefydlog) (gan gynnwys Pibellau Dwr, ac ati) 

45  Cyfarpar Ymladd Tân (Cludadwy)

46  Systemau Chwistrellu Dwr (Tân)

47  Legionella a Hylendid Dwr

48  Falfiau Cymysgu Thermostatig

49  Cynnal a Chadw Systemau Rheoli Arbed Dwr

50  Cynnal a Chadw Gwaith Trin Dwr

51  Cynnal a Chadw Lifftiau ar gyfer Nwyddau a Phob

52  Cyfarpar Codi a Chario Cleifion (gan gynnwys Baddonau ‘Arjo’ ac ati)

53  Lifft Grisiau

54  Cynnal a Chadw Gwaith Trin Carthion

55  Cynnal a Chadw Lifftiau Llwyfan

56  Cynnal a Chadw Pibellau

57  Cynnal a Chadw Systemau Domestig a Masnachol Bychan

58  Archwiliad Trylwyr o Lifftiau Nwyddau a Phobl