Manylebau Safonol Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu CLAW yw’r safon a fabwysiadwyd gan Awdurdodau Lleol led led Cymru.  Mae’r manylebau’n cael eu defnyddio’n eang gan ymgynghorwyr a chontractwyr sy’n gweithio i awdurdodau lleol.

Mae’r diwygiad diweddaraf hwn yn cynrychioli  deunaw mis o waith ac mae’n adolygiad a diweddariad cyflawn o rifynnau blaenorol.  Fe’i paratowyd gan y Grwp Peirianwyr Mecanyddol a Thrydanol CLAW (a restrir isod), ei is-grwp golygyddol a’n partner yn yr ymarfer hwn  Marald Engineering Consultants.

Mae diwyg modiwlaidd y manylebau yn ei ganiatau i fod yn ddogfen fyw, yn hawdd i’w defnyddio, yn hyblyg a gyda’r gallu  i gael ei diweddaru’n rheolaidd.  Fe’i cynlluniwyd i gynorthwyo pob awdurdod sy’n defnyddio methodolegau caffael amrywiol.

 

Grwp Peiriannwyr Mecanyddol a Thrydanol CLAW

Cadeirydd

Mike Hughes, Heddlu Gogledd Cymru

 

Secretary

Phil Hurn, Cyngor Dinas Casnewydd