Nid yw’r manyleb wedi’i harddangos fel dogfen gyfan oherwydd ystyrir ei fod yn well bod y modiwlau perthnasol yn cael eu rhoi ar gyfer unrhyw brosiect benodol, a thrwy hynny sicrhau fod y manylebau yn cael eu dosbarth yn ôl y cynnwys yn hytrach na phwysigrwydd.

Tudalen flaen

Mynegai i’r adrannau

Adran EA – Elfennau Rhagarweiniol Cyffredinol

Adran EB – Elfennau Rhagarweiniol Penodol

Adran EC – Manylebau Cyffredinol

Adran ED – Data / Telegyfathrebu

Adran EE – Diogelwch

Adran EF – Larwm Tân

Adran EG – Teledu

Adran EH – Teledu Cylch Cyfyng

Adran EI – System Gwarchod rhag Mellt

Adran EJ – Systemau Rheoli

Crynodeb o’r Tendr