Cyflwynwyd newidiadau a mentrau mawr gan Lywodraeth Cynulliad Cymru dros y blynyddoedd diwethaf ac mae CLAW am gynorthwyo awdurdodau sy’n aelodau i ymateb i’r heriau hyn, gyda’r nod o fod ynghanol y trafodaethau gyda’r Cynulliad am faterion sy’n effeithio ar reoli eiddo.

Paratowyd y ddogfen Strategaeth Fusnes hon yn dilyn Adolygiad o’r gwaith a wnaed gan y Consortiwm.  Bydd hyn yn rhoi’r cyfle gorau i CLAW i gyflawni’r canlyniadau sydd eu hangen gan yr awdurdodau sy’n aelodau.